Eens per  jaar op de eerste vrijdag van mei legt het dagelijks bestuur van de HSR in de Algemene Aandeelhouders Vergadering (AAV) verantwoording af aan de aandeelhouders over het gevoerde beleid. Hierbij wordt het jaarverslag met toelichting gepresenteerd. Waarna voor dat jaar decharge door de AAV verleend wordt aan het dagelijks bestuur.

Per kwartaal voert het bestuur van de HSR overleg. Hierbij worden infrastructurele- en financiële zaken en belangrijke investeringen besproken.

Het dagelijks bestuur van de HSR kent een wekelijks overleg, waarbij alle zaken die voor de HSR van belang zijn worden besproken.

Groenvoorziening

Oprichtersmemorandem