Mededelingen

UITNODIGING

AVA HSR NV 8 juni 2022
Agenda:
Opening/vaststelling quorum
2) Jaarverslag 2021
3) Vaststelling jaarrekening 2021
4) Wisseling vertegenwoordiging HTC ISCA in bestuur HSR
5) Vaststelling budget 2022
6) Rondvraag
7) Sluiting

De vergadering vindt plaats via een Teamscall. Als u deel wilt nemen, stuur dan graag even een mail naar nicolas@hsrnv.com

Met sportieve groeten,

Het HSR Bestuur