Missie

De HSRNV ziet een missie als het bestaansrecht beschreven vanuit waarden en identiteit, zij heeft haar missie dan als volgt verwoord

Het voorzien in sportinfrastructuur en omgevingswerken die optimaal bijdragen aan de optimale sportbeleving van hockey- en tennis beoefenaars met een zo laag mogelijke ecologische belasting en waar mogelijk wordt gedeeld gebruik bevorderd en daarbij rekening houden met wensen en draagkracht van de sportbeoefenaars.

Visie

Voor de HSRNV krijgt de missie handen en voeten in de visie, zij verwoord dat als volgt

Het geven van gedegen en goed onderhoud aan de vernieuwde infrastructuur. Het vervangen van oudere infrastructuur door nieuwe infrastructuur. Het gedeeld gebruik maximaliseren en de ecologische belasting minimaliseren en daarbij rekening houden met wensen en draagkracht van de sportbeoefenaars.

Strategie

De HSRNV ziet de doelstellingen die uit de visie voortvloeien als volgt

Het realiseren van een goed huisvaderschap voor alle infrastructuur rekening houden met wensen en draagkracht van de sportbeoefenaars.