De HSR stelt de infrastructuur ter beschikking aan haar gebruikers. HTC Oranje International is de grootste gebruiker.

De HSR zorgt ervoor dat de voorzieningen op peil worden gehouden en in de juiste staat zijn, economische en financiële afwegingen spelen naast de sport eisen ook een rol bij het beslissingsproces.

Het dagelijks en specialistisch onderhoud besteed de HSR aan derden uit.

De HSR stelt plannen op voor de toekomstige vervanging van delen van de infrastructuur

All Weather tennisbanen

Aanleg van een semi waterveld