Mededelingen

UITNODIGING
AAV HSR NV 18 Mei 2021
Agenda:

1) Opening/vaststelling quorum
2) Jaarverslag 2020
3) Vaststelling jaarrekening 2020
4) Aanstelling nieuwe bestuurder: Gerhard Lugtigheid
5) Investeringsvoornemens 2021
6) Vaststelling budget 2021
7) Rondvraag
8) Sluiting

Eenieder die wil deelnemen aan de AAV, graag opgeven door een e-mail te sturen naar nicolas@hsrnv.com